Hoppa till huvudinnehåll

Andelar i bostadsrätter är inte värdepapper enligt dom i HFD

2019-10-25

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gör bedömningen, i en ny dom, att en bostadsrätt består av två delar, en nyttjanderätt och en andel i föreningen.

Nyttjanderätten är det som står i fokus och därmed är en bostadsrätt främst en nyttjanderätt och ska inte ses som ett värdepapper vid beskattningen. HFD har nu stängt dörren för bostadsrätter som värdepapper. Istället går man på den allmänna definitionen av lagertillgångar och menar att det här är fråga om tillgångar som är avsedda för omsättning.

Detta innebär att ett AB som köper en bostadsrätt måste ta upp den eventuella vinsten från denna till beskattning. Domen avser ett AB som sålt ett flertal bostadsrätter och bedömt att detta var innehav av onoterade värdepapper, vilket innebar att bolaget ansåg att vinsten på försäljningen av bostadsrätterna var skattefri.

Andelar i bostadsrätter är inte värdepapper enligt dom i HFD