Hoppa till huvudinnehåll

Förändringar av 3:12-reglerna?

2019-05-24

En ny rapport från ESO kan komma att förändra de så kallade 3:12-reglerna. Två reformförslag föreslås, dels att marginalskatterna för höginkomsttagare sänks samt att skatteskala ”plattas till” så att det stora hoppet i marginalskatt vid brytpunkten för statlig skatt minskar drastiskt.


Rapporten ”Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning” fokuserar på de svenska marginalskatterna. Forskarna har undersökt vad som skulle kunna vara optimala inkomstskatteskalor på svenska data under olika antaganden. De har t ex tittat på staten vill omfördela så mycket resurser som möjligt till de som har det sämst ställt. Enligt forskarna finns det mycket som talar för att de svenska marginalskatterna är så höga att skatteintäkterna från höginkomsttagare skulle öka om marginalskatterna sänktes.


Forskarna har räknat på konkreta reformförslag som går ut på att skatten på höga inkomster sänks och att skatteskalan plattas till. Reformförslaget innebär också höjda skatter på annat som samvarierar med höga inkomster, som höjd skatt på kapitalinkomster från fåmansaktiebolag, från 20 till 25 procent, och en progressiv fastighetsskatt. Detta för att undvika att mer bemedlade grupper får förbättringar som på kort sikt betalas av mer resurssvaga grupper. Det här kan innebära att det kan komma förändringar av de så kallade 3:12-reglerna.


I rapporten presenteras två reformförslag:
Det första förslaget innebär att marginalskatterna för höginkomsttagare sänks.

  • Slopad värnskatt och slopad avtrappning av jobbskatteavdrag.
  • Höjd skatt på utdelningar och kapitalvinster från fåmansaktiebolag inom gränsbeloppet från 20 till 25 procent.
  • Införande av en progressiv fastighetsskatt på småhus


Det andra förslaget innebär att skatteskalan ”plattas till” så att det stora hoppet i marginalskatt vid brytpunkten för statlig skatt minskar drastiskt.

  • Sänkt statlig skatt med 10 procentenheter ovanför den nuvarande brytpunkten för statlig inkomstskatt.
  • Ny statlig inkomstskatt om 5 procent för inkomster mellan 324 000 kronor och den nuvarande brytpunkten för statlig skatt.
  • Höjd skatt på utdelningar och kapitalvinster från fåmansaktiebolag inom gränsbeloppet från 20 till 25 procent.
  • Införande av en progressiv fastighetsskatt på småhus.

Läs mer: Eso expertgrupp

Källor: Rapporten Skillnad på marginalen- en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning

Förändringar av 3:12-reglerna?