Hoppa till huvudinnehåll

Julgåvor till anställda

2019-11-28

Gåvor från arbetsgivare till anställda är normalt skattepliktiga. De anses utgöra ersättning för utfört arbete. Det finns tre undantag från denna princip:
• julgåvor,
• jubileumsgåvor och
• minnesgåvor.

En julgåva av ett mindre värde, (450 kronor inklusive moms), är skattefri för anställda. Får den anställda en dyrare gåva ska personen skatta för hela beloppet.

Konsumentpriset gäller

Vid förmåner till anställda så är utgångspunkten värdet för den anställde. Om arbetsgivaren kan få rabatter genom stora inköp så frångås inköpsvärdet vid bedömningen. Köper företaget till exempel en present för 450 kronor per styck och den anställde skulle få betala 500 kronor för samma vara i butik, så har presenten ett för högt värde för att omfattas av reglerna om skattefria julgåvor.

Skattefria gåvor

Alla typer av gåvor under gränsvärdet är skattefria för den anställde, de behöver inte vara typiska julgåvor. Det som inte kan ges bort skattefritt är kontanter eller presenter som kan likställas med kontanter, till exempel ett presentkort som kan bytas ut mot pengar.

Arbetsgivaren kan på uppmaning av den anställde, istället för julgåva, skänka pengarna till en ideell verksamhet. Den anställde beskattas då för gåvans värde som för lön, eftersom gåvan jämställs med kontanter.

Momsavdrag för julgåvor

Skatteverket anser att moms på inköp av varor eller tjänster av personalvårdskaraktär är avdragsgill för en arbetsgivare som bedriver momspliktig verksamhet. Enligt Skatteverket är denna typ av kostnader ett naturligt inslag i ett företags verksamhet.

Läs mer om gåvor till anställda på skatteverket

Julgåvor till anställda