Hoppa till huvudinnehåll

Kontrolluppgifter varje månad

2018-08-30

Skattedeklarationen för löner och personalens skatter kommer framöver att kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.
Från och med den första januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018 (se nedan), gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att du som arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag du har gjort per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

I praktiken innebär det att den information som tidigare redovisades som kontrolluppgifter i januari, året efter, nu ska lämnas in varje månad istället. Detta innebär nya blanketter för dem som fortfarande redovisar på papper men förhoppningen är att de flesta företag ska använda e-tjänsterna.

För de bolag som bedriver verksamhet inom restaurang, bygg, tvätteri eller frisör, är skyldig att föra personalliggare och har 16 anställda eller fler den 1 juli 2018, ska du börja redovisa på det nya sättet från och med redovisningsperioden juli 2018.

För småföretagare innebär det en ökad administration. Det är främst staten och de anställda som tjänar på det nya systemet. Men för den som redan använder ett lönesystem integrerat med ekonomisystemet och lämnar sin arbetsgivardeklaration via e-tjänsten bör dock det extra arbetet bli minimalt.

De flesta mindre företagen har nu knappt sex månader på sig att få hanteringen av de nya reglerna på plats, börja redan nu, så blir det ingen stress efter nyår!

Kontrolluppgifter varje månad