Hoppa till huvudinnehåll

Sänkt bolagsskatt föreslås från 2019

2018-05-11

I början av maj lämnade regeringen till slut det slutliga förslaget till ny företagsbeskattning. Det verkar som om regeringens tankar är att enbart de större företagen ska omfattas av nya ränteavdragsbegränsningar – negativa räntenetton upp till fem miljoner kronor är fortsatt avdragsgilla. Nya regler föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Regeringens förslag till ny företagsbeskattning för att motverka aggressiv skatteplanering kommer i första hand att beröra större företag medan andra delar av förslaget kommer att beröra samtliga juridiska personer.

Sänkning av bolagsskatten Regeringens justeringar i avdragsmöjligheter för räntor ger utrymme för att sänka bolagsskatten från 22 procent till 20,6 procent. Sänkningen genomförs dock i två steg. För beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018 men före 1 januari 2021 ska bolagsskatten vara 21,4 procent och därefter sänks den till 20,6 procent.

Även expansionsfondsskatten sänks i motsvarande mån till 20,6 procent för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Fram till dess ligger den kvar på 22 procent.

Sänkt bolagsskatt föreslås från 2019