Hoppa till huvudinnehåll

Sänkt moms på elektroniska publikationer

2019-05-15

Riksdagen har beslutat om att sänka moms på elektroniska publikationer från 25 procent till 6 procent. De nya reglerna innebär att e-publikationer får samma skattesats som böcker, tidningar, tidskrifter och liknande. Produkter som mest består av reklam, rörlig bild eller musik omfattas inte av skattesänkningen.

Gäller från 1 juli 2019
De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

Bakgrund till beslutet
Bakgrunden till beslutet är att i november 2018 ändrades mervärdesskattedirektivet så det blev möjligt för medlemsstaterna att anpassa skattesatserna för publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg till de skattesatser som gäller för publikationer som tillhandahålls i fysisk form. Regeringen lämnade därefter en proposition till riksdagen med förslag om att mervärdesskatten för elektroniska publikationer sänks till sex procent.

Sänkt moms på elektroniska publikationer