Hoppa till huvudinnehåll

Särskilda löneskatten för äldre avskaffas

2019-06-13

Riksdagen har beslutat att avskaffa den särskilda löneskatten för äldre på 6,15 procent.

En särskild löneskatt om 6,15 procent tas sedan den 1 januari 2016 ut på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. En sådan särskild löneskatt tas även ut på bl.a. inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Nu har riksdagen sagt ja till förslaget om att avskaffa den särskild löneskatten på 6,15 procent för äldre.

Ikraftträdande 1 juli 2019
Förändringen träder i kraft den 1 juli 2019.
För inkomst av näringsverksamhet gäller följande. Omfattar beskattningsåret både tid före och efter 1 juli 2019, ska om den skattskyldige inte kan visa något annat, uppdelning av inkomsten göras så att de inkomster som kan kopplas till tid före omfattas av den särskilda löneskatten, respektive inkomster som hör till tid efter inte omfattas.


För anställda gäller att på ersättningar som utbetalas från och med den 1 juli 2019 betalar utbetalaren inte längre den särskilda löneskatten.

Särskilda löneskatten för äldre avskaffas