Hoppa till huvudinnehåll

Förändring gällande sjukvårdsförsäkringar anställda

2018-06-07

Reglerna om sjukvårdsförsäkringar för anställda kommer förändras från den 1 juli. Det kommer få praktiska konsekvenser för redovisning av löner och arbetsgivaravgifter redan i augusti.

Idag, fram till den 30 juni 2018, är sjukvårdsförsäkringar eller andra kostnader för privat sjukvård en icke skattepliktigt förmån för den anställde, och vidare en icke avdragsgill kostnad för arbetsgivaren. Det har gjort att över 450 000 svenskar har en sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren. Det går också att löneväxla mot privat sjukvård, vilket varit populärt att göra avseende bl a ögonlaseroperationer och IVF-behandlingar.

Från juli månad kommer sjukvårdsförsäkringar och kostnader för privat sjukvård bli en skattepliktig förmån för den anställde och en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren. Detta innebär att det blir en skattepliktig förmån, som det då utgår arbetsgivaravgifter på. Arbetsgivarens underlag för arbetsgivaravgifter skall utgöras av ett belopp motsvarande betalda premier.

Reglerna om avdragsrätt och skattefrihet för företagshälsovård, rehabilitering och förebyggande insatser som massage mm påverkas inte av lagändringen den 1 juli 2018.

Om ni har några frågor kontakta oss på Retora Revision & Rådgivning Aktiebolag.

Förändring gällande sjukvårdsförsäkringar anställda