Hoppa till huvudinnehåll

Skydda din viktigaste information

2018-11-15

Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer. Genom att tänka på hur man agerar på nätet och genom enkla åtgärder kommer man långt. Du kan t ex säkra din företagsinformation, dina lösenord och dina kortuppgifter.

Säkra din företagsinformation
Vilken information är viktigast för att företaget ska fungera? Fundera på vilka problem som kan uppstå om information hamnar i fel händer. Skapa medvetenhet och säkerhetstänk hos både ledning och anställda.

Checklista för att säkra din företagsinformation

  • Använd digital brevlåda
  • Agera direkt om du får meddelande om styrelse- eller adressändring
  • Ta back-up regelbundet
  • Undvik att surfa på publika gästnät
  • Skydda din dator, uppdatera regelbundet
  • Skilj på privat- och företagsinformation
  • Öppna inte okänd e-post eller okända länkar
  • Ha rutiner för behörigheter till information
  • Lämna inte ut koder eller lösenord
  • Använd säkerhetsprogram, som brandvägg och antivirus, från tillförlitliga företag.

Läs mer om hur du skyddar ditt företag

Använd starka lösenord
Skapa långa lösenord med stor teckenvariation, du kan använda dig av en lösenordsfras. Tänk även på att lösenordet inte ska kunna kopplas till dig. Använd olika lösenord för olika tjänster.

Läs mer om hur du skapar starka lösenord

Identitetsintrång
Identitetsintrång är en form av bedrägeri och innebär att någon obehörig använder din legitimation, lösenord, personnummer eller Bank ID för att göra saker i ditt namn, till exempel beställa varor eller ta lån. Har du blivit utsatt för identitetsintrång ska du anmäla det till Polisen.

Vad kan du göra för att skydda dig?

Säkerhetstest för företag på verksamt.se

Övriga länkar:
Din säkerhet
Polisen- Identitetsintrång
Informationssäkerhet

Källor: Skatteverket, Polisen, Din Säkerhet

Skydda din viktigaste information