Ändrade avgifter Bolagsverket

2021-11-19

Från och med den 1 december 2021 får ett antal registreringsavgifter hos Bolagsverket nya avgifter.

Följande ärende får nya avgifter

  • Ändra företagsnamn på ett aktiebolag – avgiften höjs med 100 kronor.
  • Anmäla fusions- och delningsplan för aktiebolag – avgiften höjs med 100 kronor.
  • Ansöka om dispens från bosättningskravet för aktiebolag – avgiften höjs med 500 kronor.
  • Ändra revisor eller företrädare, exempelvis styrelseledamot eller bolagsman, via e-tjänst – avgiften höjs med 100 kronor.
  • Kallelse på okända borgenärer – avgiften höjs med 375 kronor.
  • Nyregistrering av bland annat enskild näringsidkare och handelsbolag – avgiften höjs med 100 kronor.
  • Ändra företagsnamn på bland annat enskild näringsidkare och handelsbolag – avgiften höjs med 100 kronor.
  • Nyregistrering av utländsk filial i Sverige – avgiften höjs med 500 kronor.
  • Ansökan om administrativ hävning av ett företagsnamn – avgiften höjs med 450 kronor.

Aktuella uppgifter om de olika avgifterna finns på bolagsverket.se

Bakgrund till höjningen

Anledningen till höjningen är att Bolagsverket ska kunna fortsätta göra nödvändiga investeringar i verksamheten med fokus på digitalisering och nya förbättrade system. Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet och det betyder att de behöver ha täckning för sina kostnader.