OM RETORA

Auktoriserad revisor med lång erfarenhet i Täby

Företagets verksamhet bedrivs sedan 2003 av Tomas Randér. Retora arbetar främst med revision och rådgivning riktad mot små och medelstora ägarledda bolag, fåmansföretag.

Verksamheten har ett omfattande nätverk med små och stora redovisningsbyråer och skattejurister samt samarbete med andra mindre revisionsbyråer.

Retora Revision & Rådgivning Aktiebolag är medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisnings­konsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

Vi som arbetar på Retora har tystnadsplikt och högt ställda professionella krav. För att få ett bra samarbete krävs att det finns en stor förståelse och en öppenhet mellan Retora och kunden.

Starka sidor

  • Som klient hos oss får Du en personlig och kontinuerlig kontakt med Din revisor och revisorsassistent
  • Många års erfarenhet
  • Vi är själva småföretagare och ställs dagligen inför samma frågor som våra klienter
  • Vi har ett stort nätverk
  • Medlem i Far

Familjeföretag med lång erfarenhet

Bolaget startades 1972 i Täby av Bengt Randér som tillsammans med sin fru Kerstin drev bolaget hemifrån och byggde upp en verksamhet som från 1980 hade tre anställda med klienter i en stor variation av branscher.

Från 2000 fick bolaget ytterligare en kvalificerad revisor, efter att Tomas Randér avlagt godkänd revisorsexamen och verksamheten flyttade till större lokaler i Roslags Näsby. Då anställdes även flera medarbetare, både redovisningskonsulter och revisionsassistener och verksamheten fortsatte så till dess att Regeringen hösten 2006 tog ett principbeslut om att revisionsplikten, som då gällde samtliga aktiebolag, skulle tas bort. I samband med det togs beslutet att fortsätta verksamheten i samarbete med en större revisionsbyrå och därefter utgick revisionsverksamheten från Sollentuna.

Efter ytterligare några år i Upplands Väsby beslutade Tomas Randér att starta upp verksamheten i det gamla bolaget och ändrade då namnet till Retora Konsult Aktiebolag, numera Retora Revision & Rådgivning Aktiebolag.

Från mars 2013 har Retora fina lokaler i Hägernäs Strand och har därmed återvänt till Täby.

Läs Retoras historia- Retora 50 år! 1972-2022


Auktoriserad revisor i Täby.

HÅLLBARHETSPOLICY

Som företag har vi en nyckelroll i skapandet av ett hållbart samhälle. Vår hållbarhetspolicy är utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete. Policyn är ett dynamiskt dokument som uppdateras och förändras över tid.

Läs Retoras hållbarhetspolicy


RETORA STÖDJER


Giving People

Aktiv skola

Säkra varje unge

Missing People


Kriminellas revansch i samhället

Frivilliga insatser vid kris och katastrof

Wira-spelen

Nattvandrarna


Läxhjälp | Hem & skola