RÅDGIVNING

Retora erbjuder rådgivning kring flera delar av företagande som företagsledningen i ett bolag, stort som smått, stöter på i verksamhetens vardag. Det kan vara frågor gällande hur redovisningen och bokföring ska skötas, hur skatter och avgifter sköts på bästa sätt eller vad som gäller vid sjukskrivning, sjuklön och sjukpenningsgrundande inkomst.

Vad Retora kan göra för dig

  • Redovisning, bokföring: Hur ska den skötas? Vem är ansvarig för det och vilka krav ställs i bokföringslagen exempelvis?
  • Skatter och avgifter i verksamheten: Hur sköts det bäst och när ska det göras? Bolagsskatt, arbetsgivaravgifter och skatt på löner måste göras varje månad.
  • Anställningar, sjukskrivning, sjuklön och sjukpenningsgrundande inkomst (SGI): Gäller det även för ett enmans aktiebolag?

Detta är frågor som en företagsledare ställs inför nästan vardagligen.

Utöver det finns även frågor som ett företag, oavsett om det är ett aktiebolag eller enskild firma, behöver känna till:

  • Generationsskiften: Hur överlåter man bäst ett företag till en dotter eller son? Eller hur går man till väga om en anställd ska få erbjudande om att bli delägare?
  • Skattefrågor: Hur skall en ägare till ett fåmansföretag fördela överskott i verksamheten? Ska man ta ut extra lön? Hur fungerar det med aktieutdelning i ett fåmansföretag, (dvs 3:12-reglerna och att deklarera K10)?
  • Pensionsförsäkring eller säkra pensionen i en kapitalförsäkring: Vad är skillnaden mellan de båda alternativen?

Tystnadsplikt och professionella krav

För att kunna svara på dessa frågor och många fler måste revisorn tillsammans med företagsledningen och ägaren ta reda på vilka föreutsättningar som finns och vilka förhållanden som föreligger. Detta ligger ofta nära privatekonomi och familjesituation. Det kräver att det finns en stor förståelse mellan oss och en öppenhet som garanteras av att revisorn har tystnadsplikt och högt ställda professionella krav.