RÅDGIVNING

Retora erbjuder rådgivning gällande skatt och skattefrågor

Retora erbjuder rådgivning kring flera delar av företagande som företagsledningen i ett bolag, stort som smått, stöter på i verksamhetens vardag. Det kan vara frågor gällande hur redovisningen och bokföring ska skötas, hur skatter och avgifter sköts på bästa sätt eller vad som gäller vid sjukskrivning, sjuklön och sjukpenningsgrundande inkomst. Retora finns vid Hägernäs strand i Täby.


Vad Retora kan göra för dig

 • Redovisning, bokföring: Hur ska den skötas? Vem är ansvarig för det och vilka krav ställs i bokföringslagen exempelvis?
 • Skatter och avgifter i verksamheten: Hur sköts det bäst och när ska det göras? Bolagsskatt, arbetsgivaravgifter och skatt på löner måste göras varje månad.
 • Anställningar, sjukskrivning, sjuklön och sjukpenningsgrundande inkomst (SGI): Gäller det även för ett enmans aktiebolag?

Detta är frågor som en företagsledare ställs inför nästan vardagligen.

Rådgivningstjänster

 • Redovisning, bokföring
 • Skatter och avgifter
 • Anställningar, sjukskrivning
 • Generationsskifte
 • Pensionsfrågor

Generationsskifte, skattefrågor och pension

Utöver frågor om redovisning, skatter och anställningar finns även frågor som ett företag, oavsett om det är ett aktiebolag eller enskild firma, behöver känna till:

 • Generationsskiften:Hur överlåter man bäst ett företag till en dotter eller son? Eller hur går man till väga om en anställd ska få erbjudande om att bli delägare?
 • Skattefrågor: Hur skall en ägare till ett fåmansföretag fördela överskott i verksamheten? Ska man ta ut extra lön? Hur fungerar det med aktieutdelning i ett fåmansföretag, (dvs 3:12-reglerna och att deklarera K10)?
 • Pensionsförsäkring eller säkra pensionen i en kapitalförsäkring: Vad är skillnaden mellan de båda alternativen?
Revisor i Täby som ger rådgivning i skattefrågor.

Skatterådgivning, Täby

Varje månad ska en debiterad preliminärskatt betalas in till Skatteverket. Skatteverket beslutar hur mycket som du ska betala in i skatt, det får du ett meddelande om i början av beskattningsåret. Som företagare ska du också betala in arbetsgivaravgifter på bruttolön och förmåner. Du ska även redovisa skatteavdrag på bruttolön och förmåner.

Vi hjälper dig med skatterådgivning med olika typer av frågor som till exempel bolagsskatt, arbetsgivaravgifter och skatt på löner.

Kontakta oss

Rådgivning gällande generationsskifte

Ett generationsskifte är en överlåtelse av ett företag från en generation till en annan inom familjen, till närstående eller anställda. Syftet är att överföra ägande och kunskap på ett praktiskt och fördelaktigt sätt för alla inblandade. Det kan uppkomma många olika frågor under ett generationsskifte som man behöver ta ställning till, till exempel vem/vilka ska ta över, hur ska företaget värderas och hur kan eventuella syskon kompenseras.

Vi erbjuder rådgivning gällande generationsskifte i familjen eller ägarskifte genom en extern försäljning.

Har du frågor om generationsskifte?
Kontakta oss


Tystnadsplikt och professionella krav

För att kunna svara på dessa frågor och många fler måste revisorn tillsammans med företagsledningen och ägaren ta reda på vilka föreutsättningar som finns och vilka förhållanden som föreligger. Detta ligger ofta nära privatekonomi och familjesituation. Det kräver att det finns en stor förståelse mellan oss och en öppenhet som garanteras av att revisorn har tystnadsplikt och högt ställda professionella krav.


Välja pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring?

Om du driver företag ansvarar du själv för att du tjänar in till din pension. Du behöver kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pension. För att få allmän pension finns det två pensionsavgifter som du behöver betala som företagare, ålderspension och allmän pensionsavgift. Du behöver även ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter.

Du kan i bolaget även välja att spara i en kapitalförsäkring. En kapitalförsäkring är en form av sparande som inte beskattas i bolaget utan försäkringsbolaget betalar avkastningsskatt baserat på värdet på tillgångarna inom försäkringen. De aktier eller fonder som du har där förvaltas av antingen dig själv eller en aktieförvaltare. Om värdet på aktier eller fonder inom kapitalförsäkringen ökar så är det ingen bolagsskatt på värdeökningen. För privatpersoner kan samma resultat uppnås genom att spara i en ISK – Investeringssparkonto.

Kontakta oss om du vill ha rådgivning vad som passar dig och din situation bästRådgivning gällande bokföring och redovisning i Täby

Alla aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och föreningar måste upprätta bokföring enligt bokföringslagen. Bokföringen görs för att hålla koll på företagets ekonomi, man ser till exempel hur mycket skatt som ska betalas och man kan räkna ut vinsten men framförallt för att företagets ledning ska kunna fatta korrekta beslut om verksamheten.

Enkelt sagt är bokföring allt som ett företag köper och säljer och vad företaget gör med sina pengar. Alla händelser som är av ekonomisk art, de som påverkar företagets ekonomi ska bokföras. Varje händelse behöver ett underlag, en verifikation. En verifikation är till exempel en faktura, ett kontantkvitto eller om du flyttar pengar mellan olika konton.

Ansvar för bokföringen
Ansvaret för bokföringen ligger hos dig själv även om någon annan har hjälpt till. Hos de företag som har en styrelse ligger ansvaret hos styrelsen, men även företagets vd har ett ansvar, samt den som upprättat bokföringen. Bokslutet och årsredovisningen ska sparas i 7 år. Även alla ekonomiska handlingar (till exempel kvitton och fakturor) ska sparas i 7 år. Det finns mycket att tjäna på att ha ordning på sin bokföring och vi hjälper dig med gärna med råd och vägledning.

Kontakta oss så svarar vi på dina frågor

3 tips för bättre bokföring:

1. Fakturera ofta
Det tar tid från att du fakturerar till att du får betalt

2. Strukturera din bokföring
Ordning och reda hjälper dig att hålla ordning på verifikationerna så sparar du tid och pengar.

3. Avsätt tid för din bokföring löpande
Samla inte på hög utan se till att du bokför regelbundet. Du får då även bättre kontroll på verksamhetens resultat.