Retora Revision & Rådgivning Aktiebolag i Täby

Vi jobbar med människor, inte bara med siffror.


TJÄNSTER

Retora erbjuder främst tjänster inom revison och rådgivning. Företaget arbetar mot små och medelstora ägarledda bolag, fåmansföretag i olika branscher. Vi finns i Täby och arbetar främst med kunder i Norrort, Stockholm.

Retora Revision & Rådgivning Aktiebolag är medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisnings­konsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

OM RETORA

Vi arbetar med långsiktiga relationer och sätter kvalitet och personligt bemötande främst.

Vi på Retora har många års erfarenhet av revision och rådgivning. Verksamheten har ett stort nätverk med små och stora redovisningsbyråer och skattejurister.

AKTUELLT



REVISOR I TÄBY

Revision är en extern kvalitetssäkring som utförs av en kvalificerad revisor. Utlåtandet lämnas i form av en revisionsberättelse. Behöver du revisionshjälp? Hör gärna av dig. Retora finns i Täby och arbetar med kunder främst i Täby, Danderyd, Åkersberga, Vallentuna och Lidingö.

Kontakta oss

RÅDGIVNING

Retora erbjuder rådgivning gällande frågor om skatt och avgifter, hur bokföringen sköts och vad som gäller vid sjukskrivning bland annat. Vi ger dig även rådgivning gällande generationsskifte, aktieutdelning i fåmansbolag samt om du ska välja en kapitalförsäkring eller pensionsförsäkting.

Läs mer om rådgivning

GUIDER

Det kan vara krångligt att veta hur man ska deklarera K10 eller hur man ska lämna arbetsgivardeklarationen på bästa sätt. Därför har vi satt ihop ett par enkla guider för att underlätta för dig.

Läs mer om guider


REVISORNS UPPGIFT

Revisorns uppgift är att oberoende granska ett företags redovisning, finansiella rapporter och hur vd ihop med styrelsen sköter bolaget. Revisorn upprättar även en revisionsberättelse där revisorn intygar att bolagets bokföring, årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning sköts enligt gällande lagkrav.

Men en revisor kan tillföra ännu mer. En revisor kan till exempel tillföra ett mervärde genom att vi som en del i granskningen bildar och en övergripande förståelse av kundens verksamhet och kan därför föreslå förbättringar.

Varför du ska välja en revisor:

  • Det skapar trovärdighet. Revisionsberättelsen är ett kvitto på att allt är som det ska med företagets räkenskaper.
  • Lättare att ta in finansiering. Revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel vilket kan vara bra om du ska låna pengar eller ta in riskkapital.
  • Enklare om företaget växer. Med reviderade årsredovisningar blir det enklare när företaget växer eller om du vill sälja företaget i framtiden.
  • Revisorn blir ett bra bollplank. En revisor har stor erfarenhet och kan identifiera både framtida risker och möjligheter.
  • Offentliga upphandlingar. Det är krav på att anlita en revisor om du ska vara med i vissa upphandlingar.

VAD ÄR REVISION?

En revision är en granskning av en oberoende utomstående part som bland annat visar att alla intäkter och kostnader ger ett rättvisande resultat och hur väl företagets rutiner fungerar. Revisorn granskar även viktiga beslut som företaget fattar. Att välja att ha revision kan ses som en kvalitetsstämpel på hur väl företaget processer fungerar och att företagets redovisning är i sin ordning.

Revisorn utför revision enligt god revisorssed i enlighet med aktiebolagslagens krav. Revisionens tre grundpelare är: oberoende, kompetens och tystnadsplikt.

Revisionen delas in i olika delar:

  • Planering av uppdraget
  • Löpande granskning
  • Granskning av bokslutet och styrelsens agerande
  • Granskning av årsredovisningen

Retora Revision och Rådgivning finns i Täby och vi har lång erfarenhet av revision och rådgivning.

Kontakta oss


SKRIVER DU UPPSATS?

Retora tycker det är viktigt att stödja studenter i deras arbete och hjälpa till att koppla ihop studier och näringsliv och ge en inblick i arbetslivet.
Skriver du uppsats och söker revisor för en intervju, hör av dig till oss så hjälper vi till i möjligaste mån.

Kontakta oss