Arbetsplats ska anges i arbetsgivardeklarationen

2023-01-23

Från och med i år ska arbetsplatsen anges i arbetsgivardeklarationen. Arbetsgivaren ska lämna uppgifter om arbetsplatsens adress i ruta 245 och arbetsplatsens ort i ruta 246 om den anställde bara haft en plats hos arbetsgivaren under redovisningsperioden.

Arbetsplats ska nu anges i arbetsgivardeklarationen. Det är för att det tidigare kommit kritik att systemet med reseavdrag bidragit till stora skattefel samt för att reglerna med reseavdraget behålls.

För att Skatteverket ska ha bättre möjlighet att bedöma rimligheten och minska risken för fusk och fel ska nu arbetsplatsens plats anges i arbetsgivardeklarationen individuppgifter. Skatteverket ska enklare kunna beräkna avståndet mellan bostad och arbetsplats.

Adress och ort- ruta 245 och 246

Varje månad redovisar arbetsgivaren utbetalda ersättningar, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter i en arbetsgivardeklaration. Uppgifterna ska lämnas senast den 13 februari 2023 och det avser arbetsgivardeklarationen för januari 2023. Arbetsplatsens adress ska lämnas i ruta 245 och arbetsplatsens ort ska lämnas i ruta 246.

Ett tjänsteställe per arbetsgivare

Arbetsplatsens adress är den skatteskyldiges tjänsteställe. Den som är anställd kan bara ha ett tjänsteställe per arbetsgivare. Om arbetet sker på olika platser ska en bedömning göras av vilken av platserna som är tjänsteställe.

Skatteverket klargjorde 2021 att när en anställd har en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler är det tjänstestället även om den anställde väljer att arbeta på annan plats, till exempel hemma, under större delen av arbetstiden.

Har den anställde haft flera arbetsplatser hos arbetsgivaren ska rutorna lämnas tomma. Uppgifterna om arbetsplats ska lämnas för alla anställda även om de inte kommer begära avdrag för arbetsresor.

Vad är tjänsteställe?

  • Tjänsteställe är enligt huvudregeln den plats där den skatteskyldige utför huvuddelen av sitt arbete.

  • Utförs arbetet under förflyttning eller på arbetsplatser som växlar, är tjänstestället den plats där den skatteskyldige hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter (åtminstone en gång i veckan) enligt alternativregeln. Med arbete under förflyttning menas till exempel chaufförer och servicetekniker och med arbetsplatser som växlar menas till exempel byggarbetare.

  • Pågår arbetet en begränsad tid, som inom bygg- och anläggningsbranschen, anses bostaden vara tjänsteställe enligt undantagsregeln.


Undrar du något? Välkommen att kontakta oss på Retora!

Arbetsplats ska anges i arbetsgivardeklarationen