Lämna underlag för revision

2023-11-06

För att vi ska hinna med revisioner av AB med räkenskapsår som slutar 2023-06-30, måste underlagen och förslag till årsredovisning lämnas till oss senast 15 november.

Bolagsstämma för 2023 måste hållas senast 31 december 2023, då måste revisionen vara klar.

Lämna underlag för revision