Digital inlämning av årsredovisning

2024-06-05

Genom att lämna in din årsredovisning digitalt minskar du bland annat risken för fel, förkortar handläggningstiden och bidrar till ett modernt arbetssätt som är bra för miljön.

När du ska lämna in årsredovisningen digitalt gäller att du, eller Din redovisningskonsult har en programvara som stöder digital inlämning, svenskt personnummer och e-post till den styrelseledamot eller verkställande direktör som ska skriva under fastställelseintyget. Den som skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen behöver även ha en svensk e-legitimation.

Fördelar att lämna in digitalt

Fördelarna med att lämna in årsredovisningen digitalt är att du direkt får en kvittens på att den är mottagen, den slipper komma bort i postgången och om den är fullständig registreras den direkt.

När du lämnar in digitalt så är det en digital kopia som lämnas till Bolagsverket, det kallas tekniskt sett en avskrift. På kopian skapas ett fastställelseintyg som ska signeras av styrelseledamot eller verkställande direktör.

Vad är ett original?

En del handlingar behöver vara i original och skrivas under för hand. Det kan till exempel vara anmälningar, ansökningar och bankintyg. För att lämna in ett original så skriver du ut originalet, skriver under och skickar in det per post.

Det är viktigt att årsredovisningen också skrivs under/signeras i original. Vi har märkt att det lätt glöms bort, att man idag tänker att allt är klart när man signerat med BankID på Bolagsverket. Men det som signeras på Bolagsverket är en digital avskrift och om inte årsredovisningen signeras i original, så är det en brist i förhållande till bokföringslagen.

Vad är en bestyrkt kopia?

Om du kopierar ett original så skapas en kopia som är en identisk bild av originalet. Den som styrker att kopian är exakt som originalet bestyrker handlingen. Det ska göras för hand med penna.

Vad är en bestyrkt avskrift?

En avskrift är när du skriver av ett original. Det kan göras för hand eller på dator. Det är ok om avskriften ser annorlunda ut och den behöver inte vara ordagrant likadan så länge den stämmer i sak. Den som bestyrker avskriften ska göra det på originalet av avskriften för hand med en penna.

Ökning av digitala inlämningar

Antalet årsredovisningar som lämnas in digitalt fortsätter att öka. Statistik från Bolagsverket visar att 45 procent av företagen valt att lämna in digitalt i år. Till och med september i år hade 275 000 årsredovisningar lämnats in digitalt vilket är mer än hela 2022. 2018 lämnades det in 5960 årsredovisningar digitalt.

Har du frågor? Välkommen att höra av dig!


Kontakta oss

Digital inlämning av årsredovisning