Förlängning av lag gällande föreningsstämmor

2021-12-02

Regeringen har beslutat att förlänga den tillfälliga lagen för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin till den 31 december 2021.

Efter årsskiftet upphör dock lagen. Det innebär att stämman måste hållas senast den 31 december 2021 för att bolagsverket ska godta stämmobeslut som fattas med stöd av lättnaderna i den tillfälliga lagen. Det räcker inte att stämman är förberedd innan den 31 december 2021, den måste hållas innan årsskiftet.

Läs mer på bolagsverket