Förslag att behålla och förstärka reseavdraget

2022-12-05

Regeringen har lagt fram ett förslag där de vill att avdraget för arbetsresor ska behållas i sin nuvarande form och att den nya skattereduktionen inte ska införas.

De vill även att schablonbeloppet för arbetsresor som får dras av med bil bör höjas från 18,50 kr per mil till 25 kr per mil. Likaså vill de att avdraget för drivmedel vid arbetsresor ska höjas från 6,50 respektive 9,50kr per mil till 12 kr per mil.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Förslag att behålla och förstärka reseavdraget