Förslag om förenklad beskattning bilförmån

2021-04-06

Skatteverket har föreslagit en förenklad beskattning av bilförmån. Syftet är att enklare regler vid beskattning av bil- och drivmedelsförmån. Huvudförslaget går ut på att bestämmelsen om nedsättning av nybilspriset för miljöbilar ersätts med en schablon utifrån bilens drivmedel eller miljötänk.

Skatteverket har tagit fram fyra förslag som har lämnats över till Finansdepartementet, och de föreslår att bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022.

Förändringar bilmarknaden och miljötänk

Det regelverk som vi har idag infördes 1997 och sedan dess har det skett förändringar inom bilmarknaden och miljöteknik som innebär att vissa av bestämmelserna inte är ändamålsenliga och därför svåra att tillämpa.

Schablon ersätter nedsättningen

Istället för att jämföra med nybilspriset för närmast jämförbara bil så ska en schablon styra nedsättningen av nybilspriset. Idag produceras många fler miljöbilar som en egen modell istället för en miljöanpassad variant av en bilmodell som drivs med bensin eller diesel.

Läs mer om förslaget på Skatteverket

Förslag om förenklad beskattning bilförmån