Förslag om sänkt aktiekapital till 25.000 kr

2019-07-12

Det lägsta aktiekapitalet för ett privat aktiebolag föreslås sänkas från dagens 50.000 till 25.000 kronor. Detta framgår av ett PM från Justitiedepartementet. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Förslag om ny gräns på 25.000 kronor
I en promemoria från Justitiedepartementet föreslås nu en sänkning av det lägsta tillåtna aktiekapitalet från 50.000 till 25.000 kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Av promemorian framgår flera skäl till att sänka aktiekapitalet. Bland annat i syfte att göra aktiebolagsformen mer tillgänglig och därmed främja företagande, särskilt inom tjänstesektorn.

Dessutom läggs förslaget på grund av att våra nordiska grannländer och övriga Europa har lägre nivåer på aktiekapital än Sverige. Kravet på aktiekapital bör bestämmas så att det så långt som möjligt underlättar för företagare att starta och driva aktiebolag.

Ikraftträdande
Det nya lägre kravet på aktiekapital föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Bakgrund
För att balansera avsaknaden av personligt betalningsansvar för aktieägare finns det i aktiebolagslagen, 2005:551, regler som garanterar att ett aktiebolag alltid har tillgångar som minst svarar mot bolagets förpliktelser. Kravet på att det ska finnas ett aktiekapital är en grundläggande del av detta så kallade kapitalskydd.

Sedan 1 april 2010 har det lägsta aktiekapitalet för ett privat aktiebolag legat på 50.000 kronor. Innan dess gällde 100.000 kronor.

Förslag om sänkt aktiekapital till 25.000 kr