Förslag på förlängning av lag som underlättar bolags- och föreningsstämmor

2020-11-25

I april 2020 trädde en tillfällig lag i kraft för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin. Regeringen föreslår nu att lagen ska gälla hela 2021.


Meningen med lagen är att minska smittspridningen av Covid-19 vid bolags- och föreningsstämmor och den tidsbegränsades till utgången av 2020. Men eftersom pandemin fortfararande pågår föreslås en förlängning. Riksdagen ska i dagarna besluta om förlängning.


Vad innebär lagen?
Lagen innebar att företag fick en ökad möjlighet att använda sig av bland annat insamling av poströstning vid en stämma. Ytterligare en lagändring i maj 2020 gjorde det möjlighet att genomföra bolags- och föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Det innebär att stämma kan hålla genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller bara genom poströstning. Hålls stämman med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar även kunna ta tillvara sina övriga rättigheter per post.

Läs mer om bolags- och föreningsstämma på bolagsverket

Förslag på förlängning av lag som underlättar bolags- och föreningsstämmor