Höjda schablonbelopp för reseavdrag

2023-01-16

Reseavdraget för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil höjs. Avdraget med egen bil höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil och gäller arbetsresor, tjänsteresor och hemresor. Avdraget för resor med förmånsbil höjs från 6,50 kr respektive 9,50 kr till 12 kr per mil. För förmånsbilar som drivs helt på el är beloppet fortsatt 9,50 kr per mil. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2023.

Höjda schablonbelopp för reseavdrag