Lämna in underlag inför revisioner för räkenskapsår 2022-12-31

2023-03-22

För att vi ska hinna med revisioner av AB med räkenskapsår som slutar 2022-12-31, måste underlagen och förslag till årsredovisning ha lämnats till oss senast under april månad 2023.

Bolagsstämma för 2022 måste hållas senast 30 juni. Men eftersom det är vår högsäsong, måste vi ha god planering för att hinna med allt innan semestrarna.

Lämna in underlag inför revisioner för räkenskapsår 2022-12-31