När behövs en revisor?

2022-10-19

När behövs det egentligen en revisor kan det vara många som frågar sig. Beroende på vilken typ av aktiebolag det gäller är det olika regler som gäller.

Grundregeln är att aktiebolag ska ha revisor. Finansiella företag, publika aktiebolag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha revisor. Vissa privata aktiebolag kan ta bort kravet på revisor.

Privata aktiebolag

I två fall kan aktiebolag välja att inte ha revisor, och det är om de är nybildade eller om de är under en viss storlek. Aktiebolag som uppfyller två av följande kriterier behöver ha en revisor:

  • Fler än 3 anställda (i medeltal)
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Ovanstående kriterier måste uppfyllas två år i följd för att det ska bli krav på revisor, vilket ger en tvåårig karens. Kriterierna ska vara samma båda åren. De aktiebolag som inte når upp till kriterierna räknas som små aktiebolag och de kan på en bolagsstämma besluta att ta bort kravet på revisor.

Undrar du något mer? Välkommen att kontakta oss på Retora!

När behövs en revisor?