Ny skattelättnad för cykelförmån

2022-02-01

I syfte att öka cykelpendlingen har en skattelättnad införts för förmån av att använda cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk. Skattelättnaden innebär att en cykelförmån ska tas upp till beskattning bara till den del värdet av förmånen överstiger 3 000 kronor per beskattningsår.

Gäller både trampcyklar och elcyklar

Skattelättnaden gäller vanliga trampcyklar och elcyklar, förutsatt att förmånen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen, det vill säga alla tillsvidareanställda. Både cyklar som tillhandahålls under en längre sammanhängande period och cyklar som tillhandahålls mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool, omfattas av skattelättnaden. Momsen för inköp av förmånscykeln är inte avdragsgill eftersom den inte kommer användas i verksamheten.

Beräkna värdet på förmånen så här:

Inköpspris för cykel alt. 1:
8 000 kronor inklusive moms

Avskrivning på sex år 8 000/6 = 1 333 kronor
Tillbehör, service mm/år 500 kronor
Kapitalkostnad/år 8 000 x 1,23% = 123 kronor
Sammanlagd kostnad/år 1 956 kronor

Inköpspris för cykel alt. 2:
15 000 kronor inklusive moms

Avskrivning på sex år 15 000/6 = 2 500 kronor
Tillbehör, service mm/år 500 kronor
Kapitalkostnad/år 15 000 x 1,23% = 184 kronor
Sammanlagd kostnad/år 3 184 kronor

Kapitalkostnaden beräknas med statslåneräntan, SLR (30 november 2021) 0,23 + 1,0 = 1,23 procent.
SRL beräknas som fastställd ränta den 30 november året före beskattningsåret

Om beloppet understiger 3 000 kronor utgår inget förmånsvärde för den anställdes nyttjande av förmånen Om beloppet överstiger 3 000 kronor, som i alternativ 2, beskattas den anställde årligen för det som överstigen 3 000 kronor, dvs 184 kronor. Beloppet tas upp till beskattning och läggs ovanpå bruttolönen samt blir underlag för arbetsgivaravgift, f.n. 31,42%.

Mitt förslag är att förmånen beskattas i sin helhet i början av respektive beskattningsår, första månadslönen.

Läs mer om cykelförmån

Läs mer på skatteverket om cykelförmån

Om ni har frågor, ta kontakt med oss!