Översyn av bokföringslagen, äntligen!

2020-05-19

Sedan bokföringslagen trädde i kraft har den digitala utvecklingen gått framåt. Regeringen tillsätter därför en utredning för att modernisera regelverket.

Tanken med utredningen är att den ska se över bokföringslagen som inte har följt med den digitala utvecklingen och ta fram enklare och mer digitala regelverk som är anpassade till dagens teknik. Man hoppas att det ska kunna leda till mindre administration och minskade kostnader för företagen.

– Ett viktigt uppdrag för utredningen blir att förenkla möjligheten för företag att använda molntjänster för bokföringen och att digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor. Det kan spara stora pengar för företagen och bör vara möjligt att genomföra utan att myndigheternas tillsyn försvåras, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Utredningen är en del av januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna. Särskild utredare blir Kristina Alsér, ordförande i Tillväxtverket.

Översyn av bokföringslagen, äntligen!