Retora 50 år! 1972-2022

2022-08-30

Retora hette från början Bengt Randér Revisionsbyrå och grundades 1972.

Sänkt moms på vissa reparationer

2022-05-23

Riksdagen har antagit Regeringens proposition att sänka mervärdesskatten på vissa reparationer från 12 procent till 6 procent i syfte att få fler att laga och återbruka redan tillverkade produkter.

Dags att deklarera 2022

2022-03-06

Från och med den 15 mars 2022 kan du som har digital deklaration deklarera.

Ny skattelättnad för cykelförmån

2022-02-01

En skattelättnad har införts för förmån av att använda cykel som tillhandahållits av arbetsgivaren i syfte att öka cykelpendlingen.

Information för företagare gällande covid-19

2022-01-02

Här finns viktig information samlad för dig som är företagare i samband med covid-19.

Förlängning av lag gällande föreningsstämmor

2021-12-02

Regeringen har beslutat att förlänga den tillfälliga lagen för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin till den 31 december 2021.

Kombinera tillfälliga gåvan och julgåvan

2021-11-22

Under 2021 är det tillåtet för arbetsgivare att kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan och ge sina anställda en skattefri julgåva för upp till 2500 kr.

Ändrade avgifter Bolagsverket

2021-11-19

Från och med den 1 december 2021 får ett antal registreringsavgifter hos Bolagsverket nya avgifter.

Spärra obehörig ombudsregistrering och adressändring

2021-09-06

Du kan spärra möjligheten att använda blankett för att ansöka om behörigheter för dig själv och för eventuella företag som du är firmatecknare för.

Betala ut rätt semesterlön

2021-06-28

Det finns två sätt att betala ut semesterlön.