Sänkt moms på vissa reparationer

2022-05-23

Riksdagen har antagit Regeringens proposition att sänka mervärdesskatten på vissa reparationer från 12 procent till 6 procent i syfte att få fler att laga och återbruka redan tillverkade produkter.

Den nya lagändringen gäller reparation av:

  • Cyklar
  • Skor
  • Lädervaror
  • Kläder och hushållslinne

Den 1 juli 2022 träder lagändringen i kraft.

Bakgrund

Anledningen till sänkningen är att bidra till en ännu mer effektiv och hållbar användning av produkter och råvaror och därmed styra mot en mer cirkulär ekonomi. Redan 2017 sänktes momsen från 25 procent till 12 procent.