Ska inkomster från internet och sociala medier beskattas?!

2020-03-13

När personer som är verksamma på internet eller sociala medier, till exempel bloggare, influencers, youtuber eller gamers, får varor, tjänster eller pengar i ersättning för att utföra en motprestation är det normalt en fråga om en skattepliktig inkomst. Det kan beskattas som lön, näringsverksamhet eller hobbyverksamhet. Reglerna kan vara kluriga och nedan reder vi ut vad som gäller.

Men om Du är osäker, ta kontakt med oss på Retora Revision & Rådgivning AB!

Inkomster från internet

När det gäller inkomster från internet gäller allmänna regler som innebär att om man utför arbete åt någon annan ska ersättning i form av förmåner eller kontanter beskattas som lön i inkomstslagets tjänst. Utbetalaren redovisar ersättningarna varje månad till Skatteverket och uppgifterna är då förifyllda i deklarationen. Saknas uppgifterna ska man själv fylla i beloppen och informera skatteverket om vem som har betalat ut ersättningarna och när det har skett under övriga upplysningar.

Näringsverksamhet eller hobbyverksamhet

Om man bedriver en självständig verksamhet görs en bedömning om verksamheten uppfyller kriterierna för att ses som en näringsverksamhet. Det är den om den anses vara varaktig, självständig och har vinstsyfte. Om det inte är en näringsverksamhet beskattas överskottet som hobbyverksamhet på blankett T2 och man betalar egenavgifter själv. Oavsett om man är näringsidkare eller deklarerar på blankett T2 kan verksamheten vara momspliktig.

Momspliktig verksamhet

En person som självständigt och regelbundet säljer varor eller tjänster mot betalning, kan ses som en beskattningsbar person som bedriver ekonomisk verksamhet. Är verksamheten momspliktig, och ligger på över 30 000 kronor om året, ska man momsregistrera sig och betala in överskjutande moms till skatteverket. Man kan vara skyldig att betala moms även om man inte är en näringsidkare.

En gåva är momsfri när det inte är något krav på motprestation. Finns det däremot ett krav på att utföra en motprestation ses det som en momspliktig tjänst. Den som tillhandahåller momspliktiga tjänster ska fakturera dessa med moms samt lämna en skattedeklaration.

Bloggare och influencer

Bloggare och influencers kan ha olika slags inkomster, både lön, provision och förmåner i form av produkter och tjänster. Bloggaren beskattas för marknadsvärdet för de produkter de inte skickar tillbaka. Det innebär även att bloggaren beskattas för produkter och tjänster som ges bort eller lottas ut till exempelvis följare.

Skatteverket ger följande exempel: En influencer får en betald utlandsresa av sin samarbetspartner. Under resan arbetar hon heltid åt företaget under fyra av sju dagar. Hon behöver inte betala skatt för sina arbetsdagar men däremot för de tre sista dagarna.

Avtal, näringsverksamhet eller hobby

Hur beskattningen sker beror på om ersättningen baserar sig på ett avtal om ersättning (då ses det som lön) eller om bloggaren är så pass självständig så att ersättningen ska beskattas som näringsverksamhet eller hobby.

Om bloggaren får ersättning för att prata eller skriva om ett företag ses det som ett avtal om arbete för företaget och ersättningen beskattas som lön. Detsamma gäller om bloggaren får ersättning i form av gratis produkter och tjänster där man i förväg har avtalat med företaget att skriva om dessa. Produkterna och tjänsterna värderas till sitt marknadsvärde. Finns det inget avtal om arbete ska ersättningen beskattas som en självständigt bedriven verksamhet, antingen som näringsverksamhet eller hobby.

Skattefritt arbetsredskap eller skattepliktig förmån

Om en bloggare erbjuds att använda produkter för privat bruk ska det göras en bedömning om produkten är ett skattfritt arbetsredskap eller en skattepliktig förmån.

För att det ska ses som ett skattefritt arbetsredskap ska:

  • Produkten vara av väsentlig betydelse för att mottagaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, i det här fallet att kunna marknadsföra produkten
  • Förmånen ska vara av begränsat värde för mottagaren
  • Förmånen ska vara svår att skilja från nyttan i uppdraget

Skatteverket ger följande exempel på skattefritt arbetsredskap:

  • Parterna har kommit överens om att produkten aktivt ska marknadsföras av mottagaren genom att visas upp i sociala medier, omnämnas i reklamsyfte eller exponeras i andra sammanhang som ger reklamvärde och goodwill till produkten.
  • Det handlar om enstaka och avgränsade perioder, exempelvis att en klocka lånas under två veckor. Det ska alltså inte vara fråga om kontinuerliga lån av olika klockor som avlöser varandra.
  • Mottagaren ska dokumentera och kunna visa omfattningen av marknadsföringen.

Om det handlar om lån av lägenheter, fordon eller andra större eller dyrbara produkter är reglerna om skattefria arbetsredskap normalt inte tillämpliga. Istället används reglerna om beskattning av bostadsförmån, bilförmån och så vidare.

Beskattning av streamare

En person som streamar sänder från en egen kanal när personen spelar till exempel datorspel. Sändningen kan streamas live eller visas i efterhand i form av inspelade filmklipp. En streamare kan tjäna pengar på olika sätt för det som streamas. Hur streamaren ska beskattas beror på avtalet som streamaren har med företaget som tillhandahåller plattformen för streamingen. Det kan vara en fråga om lön om det är srbete för plattformsföretaget, eller så är det beskattning på inkomst av näringsverksamhet eller hobbyverksamhet om det är en självständigt bedriven verksamhet.

Utgångspunkten för beskattningen är avtalet som streamaren har med det företag som tillhandahåller plattformen för streamingen. Handlar det om att utföra arbete för plattformsföretaget är det normalt fråga om lön. Är det istället en självständigt bedriven verksamhet sker beskattning som inkomst av näringsverksamhet eller hobbyverksamhet.

Beskattning av e-sport

E-sport är spelande och tävlingar i virtuell miljö. Inkomsterna kommer från streaming, prispengar i tävlingar, donationer och sponsorersättningar. Samma regler gäller här. Om spelaren utför arbete åt någon annan är det en fråga om lön, och det gäller även tävlingsvinster. Är det självständig bedriven verksamhet är det näringsverksamhet eller hobby.

Virtuella varor

En gamer som köper, byter och säljer varor under spelets gång kan vara skatteskyldig. Det kan vara till exempel försäljning av virtuella vapen som till exempel skins. Byten och försäljningar av virtuella varor som en del av spelet och där man inte får någon reell inkomst är inte skattepliktigt. Däremot kan det vara skattepliktigt att handla med virtuella varor och få inkomster i och utanför spelet. Beskattning ska ske i inkomstlaget kapital eftersom det är en fråga om personliga tillgångar, om det inte är en verksamhet. Då ses det som näringsverksamhet. Det kan även bli en fråga om hobbyverksamhet om man har skapat den virtuella varan genom egen tillverkning och sedan säljer den. Om försäljningen sker fortlöpande mot ersättning kan det bli en ekonomisk verksamhet som är momspliktig.

Gåvor och donationer

Gåvor är skattefria, men för att gåvan ska kunna vara skattefri får den inte vara en ersättning för en prestation. I de här sammanhangen är ersättningar för en prestation är de inte skattefria. De ska beskattas beroende på hur ersättningen i övrigt för verksamheten ska beskattas. Det gäller även om den som ger donationen gör det frivilligt enligt skatteverket. Goodiebags, presentpåsar med gåvor, som influencers får på event är skattepliktiga, om det inte är enklare reklamprodukter som delas ut till allmänheten.

Andra inkomster som beskattas enligt samma resonemang som ovan är:

  • Prenumerationsintäkter från följare
  • Inkomst för reklam
  • Trafikstyrning (länkning av besökare till andra webbplatser)

Läs mer om inkomster från internet på skatteverket.se

Ska inkomster från internet och sociala medier beskattas?!