Skatteregler vid hemarbete

2020-08-21

På grund av det rådande läget med Corona är det många som arbetar hemifrån och rekommendationen är även att fortsätta arbeta hemifrån under hösten om möjligt. Vad är det då för skatteregler som gäller vid inköp av material till hemmakontoret?

För att det inte ska bli någon förmånsbeskattning gäller det att varan ska vara av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren gör bedömningen om vad den anställde behöver för att kunna utföra arbetet i hemmet.

Viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivaren som äger utrustningen och kan begära tillbaka den om/när hemarbetet upphör. Arbetsgivaren får fullt avdrag inkomstmässigt och de får även avdrag för momsen.

Det blir ingen skattepliktig förmån för den anställde för utrustningens värde om det är utrustning som behövs för att den anställda ska kunna göra sitt arbete. Företaget bör göra inköpet direkt alternativt genom utlägg för arbetsgivarens räkning. Man ska vara försiktig med att göra en schablonmässig utbetalning av belopp, det blir skattepliktigt.

Skatteregler vid hemarbete