Uppdaterad guide Penneo

2023-05-12

För digital signering använder sig Retora av Penneo. För att det ska bli enklare för dig som ska signera med hjälp av Penneo och mobilt bankID har vi gjort en guide.

Guiden är nu uppdaterad och du hittar den här

Uppdaterad guide Penneo