Retoras hållbarhetsarbete

2024-03-18

Retora arbetar aktivt för att göra vad vi kan för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Vi arbetar digitalt så långt som vi kan vilket minskar pappersanvändningen väsentligt. Vi prioriterar svensktillverkade, miljövänliga produkter vid inköp. Vid tjänsteresor sker de med tåg i stället för bil/flyg i möjligaste mån.

Läs hela Retoras hållbarhetspolicy här

Retoras hållbarhetsarbete